Anerbjergvej 27, 6893 Hemmet
<div class='container'>

På Sdr. Bork Efterskole er fagene danskengelsk, tysk, matematik, naturfag, fortællefag, fællessamlinger og idræt obligatoriske.
(elever kan dog fritagets for tysk, dette er en individuel vurdering)

Der er også obligatoriske lektietimer.

Fagene optager følgende lektioner af 40/45 minutter pr. uge:

Dansk – 5 lektioner

Engelsk – 4 lektioner

Matematik – 4 lektioner

Naturfag– 1 lektioner

Fortællefag:
Jordens folk – 1 lektion
Identitet og Samfund– 1 lektion

Daglig fællessamling – 5 i alt ugtl.

Social time – 1 lektion

Idræt – 1 lektion

Derudover har eleverne også 4-6 valgfag hver uge, obligatorisk morgenmotion/læsning og undervisning i rengøring hver fredag.

</div>