Anerbjergvej 27, 6893 Hemmet
75 28 00 16

På Sdr. Bork Efterskole er fagene dansk, engelskmatematikfortællerfag, fællessamlinger og idræt obligatoriske. Der er også obligatorisk lektietimer.

Fagene optager følgende lektioner af 40/45 minutter pr. uge:

Dansk – 5 lektioner

Engelsk – 4 lektioner

Matematik – 4 lektioner

Fortællerfag:
Jordens folk – 1 lektion
Kristenliv – 1 lektion
Familiekundskab – 1 lektion

Daglig fællessamling – 5 i alt ugl.

Social time – 1 lektion

Idræt – 1 lektion

Derudover har eleverne også 4-6 valgfag hver uge, obligatorisk morgenmotion og undervisning i rengøring hver fredag.