_MG_2558 kopi

På Sdr. Bork Efterskole er fagene danskengelskmatematikfortællerfag, fællessamlinger og idræt obligatoriske. Der er også obligatorisk lektietimer.

Fagene optager følgende lektioner af 40/45 minutter pr. uge:

Dansk – 5 lektioner

Engelsk – 4 lektioner

Matematik – 4 lektioner

Fortællerfag:
Jordens folk – 1 lektion
Kristenliv – 1 lektion
Familiekundskab – 1 lektion

Daglig fællessamling – 5 i alt ugl.

Social time – 1 lektion

Idræt – 1 lektion

Derudover har eleverne også 4-6 valgfag hver uge, obligatorisk morgenmotion og undervisning i rengøring hver fredag.