Anerbjergvej 27, 6893 Hemmet

Dagsprogram for Sdr Bork Efterskole

 • 07.15-07.40 Morgenmad (mødepligt senest kl. 07.15)
 • 07.40-08.00 Morgenaktivitet: gåtur eller læsebånd.
 • 08.05-08.25 Rengøring* Udlevering af mobil/computer/elektronik fra gang inden undervisning starter.
 • 08.30-09.10 1. Undervisningstime (nettet tænder 8.25)
 • 09.15-09.55 2. Undervisningstime
 • 09.55 Elevkaffe starter i spisesalen
 • 10.05-10.30 Fællessamling** (nettet er slukket)
 • 10.30-11.00 Pause
 • 11.00-11.40 3. Undervisningstime
 • 11.45-12.25 4. Undervisningstime
 • 12.30-13.00 Middagsmad (nettet er slukket)
 • 13.00-17.00 Pause og/eller valgfags blok***
 • 17.00-17.55 Lektietime/stilletid**** (nettet lukker 17.55)
 • 18.00-18.30 Aftensmad
 • 18.30-21.00 Aftenaktiviteter (kablet internet i dagligstuen)
 • 21.00 Aftenkaffe (aftenmedicin)
 • 21.30 Eleven skal være på egen gang og lukke al elektronik ned.
 • 21.30-22.15 Al elektronik afleveres når vagtlæreren kommer og låses i skab på gangen.
 • 22.00-22.15 Børste tænder, gå på eget værelse,
 • 22.15 Ro overalt.

*Fredag er der fællesrengøring fra 10.00-10.30, elevkaffe på gangen.
**Fredag er der ikke fællessamling om formiddagen, men fra kl. 13.45-14.30 først herefter mulighed for at rejse hjem/afhentes.         
***Fredag er der Social time fra 13.05-13.50    
****Onsdag er der lektietime fra 13.30-14.30                     

Hent programmet som PDF her