Anerbjergvej 27, 6893 Hemmet

Sorte Fingre

Særdeles gode faciliteter
Undervisningen foregår i et helt nyt, stort og velfungerende værksted, bygget i 2019. Det er indrettet med en fuldt udbygget smedeafdeling, og en stor mekanikerafdeling, med egen lift og port. Vi har desuden 2 gode lagerrum, hvor alt værktøj har sin egen plads med navneskilte, for at give rolige og optimale rammer for indlæringen.

Du får hjælp og vejledning
En hel del af jer elever som vælger sorte fingre, har det til fælles, at det er første gang I skal prøve at arbejde i et værksted. Derfor vil mange af de ting som I arbejder med også i høj grad være et samarbejde mellem dig og os lærere.

Reparation, svejsning mm.
I værkstedet reparerer vi alt fra havetraktorer til cykler. Vi svejser brugsting af metal, fx fine lysestager eller sofaborde. Vi laver store udstødninger og førerhuse til havetraktorer - og kan tage fat på mange forskellige projekter, alt efter hvad I som elever interesserer jer for.

Havetraktorer og træk
Skolen har købt mange havetraktorer, som du, som elev, vil kunne arbejde på i værkstedet. Mange synes det er sjovt, at lave sådan en om til en havetraktor-trækker. Heri indgår megen læring - bl.a. svejsning og optimering af dæk, motor og vægtfordeling. I slutningen af skoleåret tager vi altid til efterskolernes havetraktortræk for at dyste mod de andre efterskoler. Vi er også så heldige, at vi har vores egen slæde på skolen, så vi kan dyste mod hinanden i løbet af året, og lave nogle prøvetræk før vi skal til stævne.

Sikkerhedskursus
Vi starter altid skoleåret med at give jer elever et paragraf 17 AMU-kursus i “Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring”. Det tager en dag og foregår på skolen, og der vil vi grundigt oplære jer i, hvordan man bruger værkstedets egne maskiner og sikkerhedsudstyr. Derefter bruger vi en dag på at skære, svejse og bore - for at prøve det af i praksis, som vi har lært.

Mål
At eleverne lærer:

  • at udvikle og bygge videre på egne praktiske færdigheder og interesser
  • forskellige personlige færdigheder såsom kundebetjening og god opførsel
  • at bruge forskelligt værktøj
  • at arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt
  • ansvarlighed over for et stykke arbejde og at udføre det tilfredsstillende
  • og prøver kræfter med olieskift, smøring, strøm og at skære, bore og svejse.

I undervisningen er det vigtigt for os at arbejde med følgende:

  • at udvikle elevernes evner til at samarbejde
  • at udvikle glæden ved at være fysisk aktiv sammen med andre
  • at undervisningen foregår i et trygt læringsmiljø, hvor der er plads til at prøve nyt, lave fejl, grine af sig selv og være sammen med andre

 

Vi har en Facebook gruppe hvor vi arrangere Traktortræk og hvor du kan se billeder fra tidligere events - Havetraktortræk for efterskoler