Anerbjergvej 27, 6893 Hemmet
<div class='container'>

Erhvervs- og uddannelsesvejledning

Erhvervs- og uddannelsesvejledningen tænkes bredt
Erhvervs- og uddannelsesvejledningen på SBE tænkes bredt som ”fremtidsafklaring”, med fokus på hele livet, ikke bare job og uddannelse. Vejledningen tænkes ind som en integreret del af efterskolelivet. Der vil derfor i både undervisning, fællessamlinger og i elevernes relation med ganglærere og evt. støtte- og kontaktlærere optræde elementer af fremtidsafklaring.
Der er to efterskolevejledere på skolen. Eleverne vil få mindst en samtale med efterskolevejlederen. Efterskolevejlederen vil derudover flere gange årligt have åbent kontor, ligesom der er mulighed for løbende samtaler.
Søndag aften i uge 42 vil der blive afholdt et forældrearrangement hvor efterskolevejlederne vil orientere om uddannelsesmulighederne, både de ordinære og de specialtilrettelagte.
Senest i februar skal eleverne i 9. og 10. klasse tilmelde sig den uddannelse de ønsker det kommende skoleår. Dette vil ske med hjælp fra efterskolevejlederne og i samarbejde med forældrene.
Hvis en elev tænkes i målgruppen for Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU), skal efterskolevejleder og forældre allerede i december have meddelt dette til den lokale UU-vejleder.

Praktik og brobygning
Det er efterskolevejledernes ansvar at etablere praktik og tilmelde eleverne til valgfri brobygning. Brobygning tilbydes til 9. og 10./11. klasses elever. Praktik tilbydes fortrinsvis til 10.-klasse elever og 9.-klasse elever der ikke fortsætter i 10. Klasse.
Praktik kan planlægges når eleven er klar til det og kan have en varighed af 2-5 dage. Eleven skal være selvtransporterende med cykel, knallert eller bus. Forældrene er velkomne til at arrangere en praktik i enten efterårs-, jule- eller vinterferie. Efterskolevejlederen bistår med den administrative del af at oprette hjemmepraktikken.
I uge 47 tilbydes brobygning på erhvervsuddannelser, social- og sundhedsuddannelser, handelsskole mv. Eleverne kører med offentlig rutebil eller med skolens busser til skolerne. De vil blive ledsaget af en lærer ved ankomsten til skolen. I uge 4 tilbydes en 2-dages brobygning målrettet specialelever på erhvervsuddannelser og handelsskole i Skjern.

Formål
Fokus på fremtiden og afklaring af evner og interesser samt at få indblik i og kendskab til de muligheder, der er. At gøre den enkelte mere parat til fremtidigt liv med job eller uddannelse. Helt konkret vil vi hjælpe den unge godt på vej videre fra Sdr. Bork Efterskole.

Mål
Det er et mål at hjælpe den enkelte elev til at turde sætte fremtiden på dagsordenen. Det er ligeledes et mål, at den enkelte elev opdager sine egne kompetencer og evner for derved at begynde at spore sig ind på en evt. fremtidig uddannelse, arbejde og jobområde/virke.

Delmål
Gennem fortløbende samtaler med såvel efterskolevejleder som støtte- og kontaktlærer m.fl., skal eleven gerne blive mere tryg og parat til at tage ansvar for sin egen fremtid. Afprøvning af forskellige fagområder gennem brobygning og erhvervspraktik, skal hjælpe til afklaring af fremtidsplaner. Sammen med forældre, elever og vejledere vil vi løbende snakke fremtid. Vi vil være realistiske og ærlige, men også åbne og støttende i dialogen.

 

</div>