Anerbjergvej 27, 6893 Hemmet

Eksempel for betaling af ophold (for skoleåret 2022/23)

Indmeldelsesgebyr ved optagelse kr. 2.200,– bedes indbetalt på konto nr. 7700 – 224 1719 (beløbet tilbagebetales ikke ).

 

Skolepenge for 42 uger er inkl. betaling af skoletur, materialeudgifter og ekskursioner

m.v. (pr. uge kr. 2.500,00)………………………………………………kr. 105.000,00*

*Der tages forbehold for ændringer

 

Vedr. statsstøtte kan oplyses:

Den beregnes ud fra forældrenes indkomstgrundlag. Det ugentlige støttebeløb er for skoleåret 2021/22 fra min. kr. 636,- til max. kr. 1.320,-.

Beregn forældrebetalingen på efterskoleforeningens hjemmeside Beregn pris

 

Vedr. kommunestøtte kan oplyses:

At der er mulighed for at søge om frivillig kommunal støtte til egenbetalingen.

 

Vedr. egenbetaling kan oplyses:

Egenbetalingen bliver fordelt over 11 mdr., hvor første betaling er den 1. juli og sidste betaling er den 1.maj.

 

Uafhængigt af opholdsbetalingen forekommer det, at skolen søger kommunerne om støttetimer til den enkelte elev, hvis vi skønner at der er behov for det.

 

Alle nødvendige skemaer I skal udfylde, som skolen skal bruge ved ansøgning om elevstøtte, vil automatisk blive tilsendt herfra.

 

Hjemsendelse/afbrydelse af opholdet i utide:

Her vil der blive opkrævet 4 gange ugebetaling