Anerbjergvej 27, 6893 Hemmet
<div class='container'>

Individuel elevstøtte

Det er muligt at søge om økonomisk støtte – kaldet individuel elevstøtte – til et efterskoleophold, og i den forbindelse har vi lavet et ansøgningsskema med de kriterier, vi lægger vægt på.

Kriterier for bevilling af individuel elevstøtte

Tildeling af støtten vil være baseret på en konkret, individuel vurdering f.eks.:

  • Hvis familien har mere end et barn i efterskoleverdenen
  • Hvis man er eneforsørger og med en indkomst, der giver max. statsstøtte, og der ikke er anden supplerende støtte fra elevens hjemkommune
  • Hvis man er elev fra udlandet
  • Hvis man får væsentlige ændrede indkomstforhold i forhold til beregningsåret, kan der bevilges ekstra støtte i forhold til den nye økonomiske situation
  • Hvis den ene forælder kommer på dagpenge/kontakthjælp forud for skolestart eller i løbet af skoleåret.
  • Støtten bevilges efter skøn og uddeles som et ugebeløb.

 

Ved eventuelle spørgsmål kontaktes skolens sekretær.

Du kan udskrive et ansøgningsskema her.

Hent skemaet til Individuel elevstøtte her

</div>