Anerbjergvej 27, 6893 Hemmet
<div class='container'>

Rygepolitik for Sdr. Bork Efterskole

Sdr. Bork Efterskole er røgfri og eleven skal være røgfri ved opstart og hele året.

 

Dette gælder alle former for rygning: cigaretter, e-cigaretter, skrå, snus, vandpibe, euforiserende stoffer og andet. Er man i tvivl henvender man sig til ledelsen.

 

  • I forløbet forud for optagelse af nye elever informerer ledelsen både elever, forældre og samarbejdspartnere om skolens rygepolitik.
  • Er en elev ryger ved visitationssamtalen, opfordres eleven til at arbejde frem mod et rygestop inden skolestart.
  • Ryger en elev på skolen eller på vej til- og fra skolen, indkaldes eleven til samtale med ledelsen, og hjemmet underrettes.
  • Ved gentagelse indkaldes der til møde og der udarbejdes en plan og en konsekvens.
  • Ved gentagelser kan konsekvensen være at skoleopholdet afsluttes.
  • Er der mistanke om at eleverne har indtaget stoffer eller på anden måde er påvirket, forbeholder vi os retten til at teste eleven og handle derefter.

 

Forældre/bestyrelsesmedlemmer og øvrige besøgende.
Ved arrangementer mv, henvises forældre/bestyrelsesmedlemmer og øvrige besøgende til at ryge uden for skolens matrikel.

 

I faget Identitet og Samfund undervises eleverne om de skadelige konsekvenser ved rygning. Vi underviser eleverne i håndtering af samfundets regler og normer i forhold til rygning, således det påfører andre mindst mulig ulempe.

 

Rygning på skolens grund er ulovligt ifølge rygeloven, og kan medføre at skolen får en bøde, som i givet fald sendes videre til den pågældende elev.

 

Uddrag af loven herunder.
Ændringen af rygeloven indebærer følgende for efterskolerne:

  1. Hverken elever, medarbejdere eller besøgende – fx forældre – må ryge på skolens matrikel.                                         
    Fra lovens ikrafttræden 15. august 2012 må efterskolerne for eksempel hverken have rygeskur eller tillade besøgende forældre at ryge på skolen.
  2. Skolen har fortsat pligt til at udforme en rygepolitik i forhold til ansatte og elever, og skolen kan – hvis den ønsker det – formulere krav til elevernes adfærd uden for skolens matrikel

 

Lov om røgfri miljøer
Lovens formål, anvendelsesområde m.v.

§1.  Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning.

§2. Loven finder anvendelse på
2) institutioner og skoler for børn og unge,
3) øvrige uddannelsesinstitutioner,
4) indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang.

 

Pernille og Brian Friis Jørgensen
Sdr. Bork Efterskole 

 

Sidst revideret 2023

</div>