Anerbjergvej 27, 6893 Hemmet

Generalforsamling for Sdr. Bork Efterskole

Fredag d. 10. marts 2023 kl. 18:00

Dagsorden

  1. Valg af dirigent/ valg af referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forstanderens beretning
  4. Den reviderede årsrapport forelægges til orientering
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent (50 kr.)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
    Jan Nielsen, Ilse Jensen
  8. Eventuelt

Mvh. Bestyrelsen.