Lærervolontør -en ung ansat som bruger et år af sit liv som ”ung arbejder” på efterskolen.
På den kristne specialskole, Sdr. Bork Efterskole (SBE), har vi ansat lærervolontører. (3-4 stk.)

De unge volontører er ansat i en 35-40% lærerstilling og er en ekstra ressource, der tilføres skolen. Det er et vigtigt princip i Guds rige at kunne give og at ville tjene og dette vil vi gennem denne funktion med unge lærervolontører gerne fremelske. Som lærervolontør er det muligt igennem denne funktion at investere et år af sit liv blandt sårbare unge på vores specialefterskole og samtidig blive udfordret, vokse og modnes i et trygt arbejdsfællesskab med andre ansvarlige og kompetente voksne.

Der vil aldrig være flere faste opgaver i ugeskemaet end, at den unge medarbejder kan have overskud til at yde og give den sidste ekstra energi, det glade og vigtige smil eller den betydningsfulde kærlige/omsorgsfulde håndsrækning. Vi tilstræber os på at ramme en 35-40% stilling, så der også er overskud til at praktisere frivilligheds princippet.

Der betales for kost og logi (360 kr. for fuld kost). Skolen kan tilbyde mad på de dage, hvor køkkenet er bemandet og hvor der laves mad til eleverne alligevel. Herudover i ferier og lukkede dage skal lærervolontørerne selv arrangere kost.

Vi har indrettet en afdeling til disse unge lærere i en af skolens tjenesteboliger. Dvs. de bor på skolens område og skal ikke rejse til og fra. Der er bopælspligt samt fraflytningspligt ved opsagt stilling.

Deres opgaver bliver mange og her er et lille udsnit:

  • De skal hjælpe tilsynslærerne. Det betyder, at der tit vil være tre voksne på tilsyn i stedet for to i aftenvagter og i weekendvagter.
  • De har ind i mellem en nattevagt funktion i samarbejde med andet personale
  • De skal være på som ekstra medarbejdere i dele af undervisningen
  • De skal starte en masse aktiviteter op på skolen
  • De skal hænge ud med eleverne
  • De deltager i anderledes uger, emnedage, ekskursioner, skoletur, skolefester, sportsdage, musical, forældrefester og meget mere.

Det praktiske

De unge lærervolontører vi ansætter er færdige med deres gymnasieuddannelser, højskole eller lignende.
Deres tid på SBE skal medvirke til personlig og faglig udvikling, så kompetencer fremelskes, der kan komme i spil senere i livet. Derfor bliver de unge medarbejdere igennem hele skoleåret coachet af vores daglige socialrådgiver Rasmus Søe Rabjerg.

Som lærervolontør har man oplysningspligt og tavshedspligt, men skal være opmærksom på, at elever i højere grad betror sig. Disse informationer kan fra tid til anden være af sådan en art, at det er nødvendigt at gå videre med dette. Dette oplyses eleverne ligeledes om.

Lærervolontører er helt naturligt med på personalemøder og elevlærermøder. De regnes med blandt de voksne og dette kommunikeres til eleverne, så der skabes tryghed om lærervolontørens rolle.

Lønnen følger overenskomsten for lærere. Vikararbejde svarende til 2-3 lektioner om ugen i gennemsnit er indeholdt i årsnormen og er derfor en indregnet del i arbejdstidsopgørelsen.

Der udfærdiges en personlig udtalelse når skoleåret er afsluttet.

Med venlig hilsen
Pernille og Brian Friis Jørgensen
Viceforstander og forstander
Sdr. Bork Efterskole