Erhvervsvejledning

Beskrivelse: Mindst to samtaler årligt med en af skolens erhvervsvejledere. Udfyldelse af uddannelsesplan samt tilmelding til ungdomsuddannelser. Brobygningsforløb i uge 47. I løbet af året er der mulighed for at komme i erhvervspraktik i en virksomhed eller lignende, således at eventuelle job- eller uddannelsesønsker kan afprøves.

Formål: Fokus på fremtiden og afklaring af evner og interesser samt at få indblik i og kendskab til de muligheder, der er. At gøre den enkelte mere parat til fremtidig job eller uddannelse. Helt konkret vil vi hjælpe den unge godt på vej videre fra Sdr. Bork Efterskole.

Mål: Det er et mål at hjælpe den enkelte elev til at turde sætte fremtiden på dagsordenen. Det er ligeledes et mål, at den enkelte elev opdager sine egne kompetencer og evner for derved at begynde at spore sig ind på en evt. fremtidig uddannelse, arbejde og job område/virke.

Delmål: Gennem fortløbende samtaler med såvel erhvervsvejleder som kontaktlærer, skal eleven gerne blive mere tryg og parat til at tage ansvar for sin egen fremtid. Afprøvning af forskellige fagområder gennem brobygning og erhvervspraktik, skal hjælpe til afklaring af fremtidsplaner. Sammen med forældre, elever og vejledere vil vi løbende snakke fremtid. Vi vil være realistiske og ærlige, men også åbne og støttende i dialogen.

Indhold/arbejdsform: ”Den gode samtale” og uddannelsesplanen er et vigtigt arbejdsredskab. Vi sender 10. årgang i brobygning, og vi betragter det som en meget værdifuld og fantastisk mulighed for eleverne, at få lov til at afprøve og se den verden som venter lige rundt om hjørnet. De elever, som ikke skal i brobygning, følger normal undervisning. Ang. praktik ønsker vi, at så mange som muligt kommer ud i erhvervslivet og får afprøvet deres drømme og ønsker.

På skolen er det Lene Pedersen og Simon V. Lindblad-Madsen der står for erhvervsvejledningen, ligesom både de og skolen samarbejder med den enkelte elevs UU-vejleder i hjemkommunen.