Dagsprogram på Sdr. Bork Efterskole

07.10-07.40          Morgenmad (mødepligt senest kl. 07.25)
07.40-08.00          Morgenaktivitet: gåtur eller læsebånd.
08.05-08.25          Rengøring* Udlevering af computer/elektronik fra gang inden undervisning starter.
08.30-09.10          1. Undervisningstime (nettet tænder 8.25)
09.15-09.55          2. Undervisningstime
09.55                    Elevkaffe starter i spisesalen
10.05-10.30          Fællessamling** (nettet er slukket)
10.30-11.00          Pause
11.00-11.40          3. Undervisningstime
11.45-12.25          4. Undervisningstime
12.30-13.00          Middagsmad (nettet er slukket)
13.00-13.45          Pause
13.45-14.30          5. Valgfags time
14.35-15.20          6. Valgfags time
15.25-16.10          7. Valgfags time
16.15-17.00          8. Valgfags time
17.00-17.55          Lektietime/stilletid**** (nettet lukker 17.55)
18.00-18.30          Aftensmad
18.30-21.00          Aftenaktiviteter (kablet internet i dagligstuen)
21.00                    Aftenkaffe (aftenmedicin)
21.30                    Eleven skal være på egen gang og lukke al elektronik ned.
21.30-22.15          Al anden elektronik end mobilen afleveres når vagtlæreren kommer og låses i skab på gangen.
22.00-22.15          Børste tænder, gå på eget værelse,
22.15                    Ro overalt. Ingen brug af mobil.

Ved brug af mobil efter 22.15 inddrages den.

*Fredag er der fællesrengøring fra 10.00-10.30, elevkaffe på gangen.
**Fredag er der ikke fællessamling om formiddagen, men fra kl. 13.55-14.40 først herefter mulighed for at rejse hjem/afhentes.
***Fredag er der Social time fra 13.05-13.50
****Onsdag er der lektietime fra 13.30-14.30

Hent programmet som PDF her