Generalforsamling for Sdr. Bork Efterskole

Fredag d. 6. Marts 2020 kl. 18:00

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Den reviderede årsrapport forelægges til orientering
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bruno Nielsen, Alice Kjedlsen & Tom Nielsen.
8. Eventuelt