Generalforsamling for Sdr. Bork Efterskole

Fredag d. 15. Marts 2019 kl. 18:00

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Den reviderede årsrapport forelægges til orientering
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Jan Arendt Nielsen, Poul Nielsen & Ilse Baun Jensen.
8. Eventuelt